Wordigg

inna Definitions

abbrev

in the.

name

a transliteration of the russian female given name инна.

Discover More the word inna

Scrabble the word inna

inna thesaurus

Examples include inna

  • inna topiler, ms, cns: stress will increase your cortisol levels. (cortisol is a hormone produced by your adrenal glands when you are stressed.) under stress, cortisol delivers glucose to the body to help the fight-or-flight mechanism function properly. if cortisol is consistently doing this, blood-sugar levels remain constantly high, which can lead to not only hypo/hyperglycemia and diabetes but also elevated cholesterol levels. everydayhealth.com

  • proponowane postanowienie również zabrania podmiotu objętemu ubezpieczeniem odmawiając jakichkolwiek roszczeń lub nałożenia dodatkowego podziału kosztów lub inne ograniczenia, na wszelkich świadczeniach opieki zdrowotnej, które są zazwyczaj dostępne wyłącznie dla osób jednej płci, w oparciu o fakt, że pleć przypisują w chwili narodzin, tożsamość płciową, lub na podstawie faktu, że zapisana płeć jest inna niż ta, dla której usługi opieki zdrowotnej są zwykle lub wyłącznie dostępne. hhs.gov