Wordigg

jako Definitions

noun

an african grey parrot, psittacus erithacus, commonly kept as a cage bird.

Discover More the word jako

Scrabble the word jako

jako thesaurus

Examples include jako

  • populacja: środowiskowe centrum zdrowia wtc (ehc) świadczy usługi osobom ocalałym z 9/11, cierpiącym z powodu problemów zdrowia psychicznego i fizycznego, powstałych w wyniku ekspozycji podczas katastrofy wtc. ponad jedna trzecia ocalałych, korzystających z ehc identyfikuje się jako osoby hiszpańskojęzyczne. według badań, osoby hiszpańskojęzyczne częściej zgłaszają objawy zespołu ptsd związane z wtc. na wizycie początkowej w ehc osoby te również częściej zgłaszają objawy ze strony zdrowia psychicznego niż przedstawiciele innych grup etnicznych w populacji osób ocalałych. cdc.gov

  • proponowana regulacja jest zgodna z obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z americans with disabilities act i rozdziałem 504.  jako taka, proponowana reguła wymaga efektywnej komunikacji, w tym poprzez zapewnienie pomocy i usług pomocniczych; ustanawia standardy w zakresie dostępności budynków i urządzeń; i wymaga, aby programy dostarczane za pośrednictwem technologii elektronicznej i informacyjnej były dostępne, chyba że jednostka może pokazać nadmierne obciążenia finansowe i administracyjne lub istotne zmiany w charakterze programu lub działania.  podmioty objęte ubezpieczeniem muszą również zrobić odpowiednie modyfikacje swoich polityk, procedur i praktyk w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do programów i usług jednostek pokrytych ubezpieczeniem, chyba że podmiot może udowodnić, że spowodowałoby to zasadnicze zmiany ich programów lub usług. hhs.gov