Wordigg

jinnia Definitions

noun

a female jinn.

Discover More the word jinnia

Scrabble the word jinnia

jinnia thesaurus

Examples include jinnia