Wordigg

jinxer Definitions

noun

one who jinxes something.

Discover More the word jinxer

Scrabble the word jinxer

jinxer thesaurus

Examples include jinxer