Wordigg

Scrabble The Word jinnia

Is jinnia a scrabble word?

Yes jinnia is a scrabble word, Check the meaning below or click on jinnia meaning

6 letter words

jinnia

5 letter words

ianni jinan ninja

2 letter words

ai aj an ia ij in ja ji na ni nj nn

Meaning of jinnia

noun

a female jinn.