Wordigg

xeropthalmia Definitions

noun

dry eye

Discover More the word xeropthalmia

Scrabble the word xeropthalmia

xeropthalmia thesaurus

Examples include xeropthalmia